Antek policmajster

Pamiętam, że ZOMO czasami też przyjeżdżało do Bielawy. Funkcjonariusze mieli służby patrolowe i zaprowadzały porządek wśród zdziczałej młodzieży, chuliganów nagminjie dewastujących mienie i okazujących brak szacunku dla innych osób. Nadto plutony ZOMO z Wałbrzycha w sierpniu 1981 r. poprzez swoją interwencje zapobiegły użyciu broni przez broniąych milicjantów komisariatu przez zdziczały tłum ludzi.