Odznaczenia Milicji Obywatelskiej

 

Odznaki "W służbie narodu"

Odznaka "X lat w Służbie narodu" nadawany Milicjantom za 10 lat służby.

Odznaka "XX lat w Służbie narodu" nadawany Milicjantom za 20 lat służby

 

W 1974 roku na podstawie Uchwały nr 90 Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 1974 roku w sprawie ustanowienia odznaki "W Służbie Narodu" wprowadzono nową wersję tego odznaczenia - w postaci brązowego, srebrnego i złotego medalu (fot. tabela poniżej) nadawanych kolejno za X, XX i XXX lat pracy w MSW (stąd medale te były przez Milicjantów potocznie nazywane "licznikami") - odznaki występowały tylko w wersji za X i XX lat pracy w MSW. Na co dzień nosiło się tylko baretkę tego odznaczenia a cała odznakę tylko do munduru galowego. Od daty wprowadzenia medali przestano nadawać odznaczenia w formie odznaki.

 

Nowa wersja odznaczeń "W służbie Narodu" - medale za X , XX , XXX lat pracy w MSW

Awers - X lat (brąz), XX lat (srebro), XXX lat (złoto)

Rewers - X lat (brąz), XX lat (srebro), XXX lat (złoto)

 

Medale "Za zasługi w ochronie  ładu i porządku publicznego"

Awers - brąz, srebro, złoto

Rewers - brąz srebro, złoto

 

Odznaka "Za wzorową służbę w MO"