Mimo ogromnej liczebności, nieraz formacje ZOMO musiały być uzupełniane (szczególnie działo się tak w latach stanu wojennego, kiedy np. w rocznice 1 i 3-go maja lub 31 sierpnia w różnych miastach odbywały się manifestacje. W sytuacjach kiedy oddziały ZOMO były za małe, wspierały je:

Nieetatowe Oddziały Milicji Obywatelskiej (NOMO) - były to formacje składające się z Milicjantów z terenowych jednostek MO, zorganizowanych na pewien czas w pododdział zwarty. Dzisiejszym odpowiednikiem NOMO, są Nieetatowe Pododdziały Prewencji Policji.

Rezerwowe Oddziały Milicji Obywatelskiej (ROMO) - była to formacja składająca się przede wszystkim z żołnierzy Wojsk Ochrony Pogranicza (WOP) - dzisiejsza Straż Graniczna, a także z żołnierzy z innych formacji wojskowych, będących na czasowym przeszkoleniu w MO i zorganizowanych w pododdział zwarty Milicji. Stąd też członków ROMO często określa się jako żołnierzy ROMO. Ponieważ jednak WOPiści i inni żołnierze cechowali się niechęcią do Milicji, ich wartość bojowa była niewielka - często uciekali z pola walki. Ponadto ich uzbrojenie nie było najlepsze.

Pluton Specjalny ZOMO - Plutony Specialne Milicji zostały utworzone w 1978 roku i wchodziły w skład ZOMO. Jest to nic innego jak odpowiednik dzisiejszej Brygady Antyterrorystycznej. Milicjanci z Plutonu Specjalnego podczas manifestacji o dużym zagrożeniu, czasami na meczach piłkarskich wspomagali kompanie normalnego ZOMO. Jeśli chodzi o mecze piłkarskie - Pluton Specjalny, nie jeździł na nie z powodu jakiegoś wielkiego zagrożenia ze strony kibiców, tylko dlatego, że... nie miał nic innego do roboty. PRL była dość spokojnym i bezpiecznym krajem, a uzbrojeni bandyci należeli naprawdę do rzadkości, stąd też Pluton Specjalny mógł wspomagać mecze, gdyż nie był potrzebny nigdzie indziej

Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej (ORMO) - formacja paramilitarna stworzona w 1946 roku do pomocy Milicji Obywatelskiej. Członkowie ORMO pracowali nieodpłatnie. W latach 1956 - 1970 powszechną praktyką było wysyłanie ormowców do pomocy ZOMO. Rozwiązanie takie miało charakter raczej propagandowy - ormowcy występowali jako oburzeni chuligańskoimi wystąpieniami robotnicy - tak było w marcu 1970 roku. W roku 1970 zrezygnowano z takiego rozwiązania.