Oddziały Prewencji Policji - lata 1990-1998

Obok fotografii z gazet i książek wykorzystano zdjęcia z następujących stron internetowych: www.photo-es.art.pl ; www.wzz.org.pl ; www.kgp.gov.pl/gazeta/index.htm

Fotografie 18, 19 i 20 pochodzą za zbiorów Pana Sławomira Skrobały